Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtesed tervisemõjurid
    environmental health determinants

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Elukeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja sotsiaalsed ohutegurid, mille ekspositsioon (kokkupuude) mõjutab inimese või tema järglaste tervist.