Hüppa kohta:


  • valglinnastumine
    urban sprawl

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Linnade kasvamine hõreda asustustihedusega struktuurina ümberkaudsetele põllumajandusmaadele ja loodusmaastikele.