Hüppa kohta:


  • kasvuhoonegaasid
    greenhouse gases

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Infrapuna- e soojuskiirgust neelavad ja seega kasvuhoonenähtust põhjustavad atmosfäärigaasid: süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), fluorosüsivesinikud (HFCd), perfluorosüsivesinikud (PFCd) ja väävelheaksfluoriid (SF6) ning muud looduslikud ja inimtekkelised atmosfääri gaasilised koostisosad; tekivad peamiselt fossiilkütuste põletamisel, elektri- ja soojusenergia tootmisel, transpordis, energiamahukas tööstuses, prügilates vm; põhjustavad üleilmset soojenemist, kuna takistavad Maalt tagasipeegelduva soojuskiirguse hajumist.
    vt: kasvuhoonenähtus, üleilmne soojenemine