Hüppa kohta:


  • saneerimine
    sanitation

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Meetmete kogumi (veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, müratõrje jm) rakendamine inimeste elukeskkonna tervendamiseks, keskkonna meediumide (õhu, vee, maapinna, toidu) parendamine; esmajoones patogeenide hulga ja nende paljunemisvõimaluste vähendamine.