Hüppa kohta:


  • keskkonnarisk
    environmental risk

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tõenäosus põhjustada soovimatuid ja ohtlikke muutusi keskkonnas (nt kliima soojenemine, liikide arvu vähenemine, õhu ja vee reostumine vms). Kitsamas tähenduses on keskkonnarisk kahjustuse, vigastuse, haiguse või surma tõenäosus inimese kavandatud ja korraldatava keskkonnaalase tegevuse tagajärjel.