Hüppa kohta:


  • keskkonnamõju hindamine
    environmental impact assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle mõju vältimis- või leevendamisvõimaluste analüüs ning sobivaima lahendusvariandui valik.
    vt: keskkonnamõju