Hüppa kohta:


  • keskkonnamõju
    environmental impact, environmental effect

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Mis tahes tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.