Hüppa kohta:


  • keskkonnahäiring
    environmental disturbance

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimtegevusega kaasnev negatiivne keskkonnamõju, sh keskkonna kaudu toimiv mõju inimese tervisele, heaolule ja varale. Kitsamas tähenduses elukvaliteedi halvenemine tolmu, suitsu, müra, haisu, prahi, prügi vms tõttu elukeskkonnas, kuid mis ei ületa lubatud piirmäära või mis on reglementeerimata.