Hüppa kohta:


  • ettevaatuspõhimõte
    precautionary principle

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Põhimõte, mille kohaselt tuleb ennetavaid meetmeid rakendada juba siis, kui on alust kahelda, et kavandatav tegevus võib keskkonda või inimeste tervist ja heaolu kahjustada.