Hüppa kohta:


  • ökoloogiline jalajälg
    ecological footprint

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Summaarne näitaja, mis suhestab kvantitatiivselt inimtegevuse ökoloogilise mõju inimese kasutuses oleva ökoloogilise varuga. Ökoloogiline jalajälg näitab ligikaudselt maa-ala suurust, mida on vaja inimtegevuses ühes aastas kasutatavate ressursside tootmiseks ja tekkinud jäätmete ning saaste ümbertöötamiseks, ladestamiseks või looduslikesse aineringetesse sidumiseks.