Hüppa kohta:


  • keskkonna halvenemine
    environmental degradation

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonna seisundi halvenemine nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt looduslike või inimese põhjustatud protsesside tõttu.
    sünonüüm: keskkonna degradeerumine