Hüppa kohta:


  • keskkonnategurid
    environmental factors

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonna ained, organismid, nähtused, energia- ja infovood vms, mis mõjutab biosüsteeme, sh inimesi. Olemuse järgi liigitatakse keskkonnategurid füüsikalisteks, keemilisteks, bioloogilisteks ja sotsiaalseteks teguriteks.
    sünonüüm: ökoloogilised tegurid