Hüppa kohta:


 • elukeskkond
  living environment

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Inimest ümbritsev loodusliku, ehitusliku e tehis- ja sotsiaalse keskkonna tegurite kogum, mis mõjutab või võib mõjutada inimese tervist ja heaolu. Tinglikult võib selle jagada kodu-, töö- ja puhkekeskkonnaks. Kitsamas tähenduses (loodusteadustes) on elukeskkond sama mis aineline oleluskeskkond ehk meedium, milles organism elab ja mis teda mõjutab (nt õhk, vesi, muld).
  Elukeskkond tagab inimestele toidu söömiseks, vee joomiseks, õhu hingamiseks ja energia tegutsemiseks.
  vrd: keskkond
  sünonüüm: ümbrus