Hüppa kohta:


 • keskkond
  environment, surroundings

  Valdkonnad: Üldmõisted, Keskkonnatervishoid

  Kogum elus ja eluta looduse tegureid, mis mõjutavad organisme (sh inimest), milles nad eksisteerivad (asuvad). Tinglikult jagatakse keskkond looduslikuks ja ehituslikuks e tehiskeskkonnaks, aineliseks e füüsiliseks ja sotsiaalseks keskkonnaks ning kontseptuaalseks ja kultuurikeskkonnaks.
  vrd: elukeskkond
  sünonüüm: ümbrus(kond)