Hüppa kohta:


  • ravikavatsusanalüüs
    intention to treat analysis

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Sekkumisuuringu analüüs, kus võrdlusalused rühmad vastavad uuringu algsele kavandile. Võrdlusalustesse rühmadesse on kaasatud ka need osalejad, kes ei järginud täpselt uuringu kavandit (nt ei võtnud neile määratud ravimit).
    sünonüüm: ravikavatsuse põhimõttel tehtud analüüs