Hüppa kohta:


  • tõeselt positiivne tulemus
    true positive result

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Positiivne testi- või muu uuringutulemus isikul, kel tegelikult esineb omadus, mille tuvastamiseks vastav test või uuring tehti. Näiteks haige isiku liigitamine haigeks.
    vt: spetsiifilisus, tundlikkus