Hüppa kohta:


  • tõeselt negatiivne tulemus
    true negative result

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Negatiivne testi- või muu uuringutulemus isikul, kel tegelikult ei esine omadust, mille tuvastamiseks vastav test või uuring tehti. Näiteks terve isiku liigitamine terveks.
    vt: spetsiifilisus, tundlikkus