Hüppa kohta:


  • elulemusmäär
    survival proportion, survival rate

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Konkreetset ajahetke kirjeldav näitaja, mis iseloomustab tulemivabade isikute osakaalu uuringusse kaasatute seast. Tulemiks võib olla surm, haigestumine, retsidiivi teke, paranemine.