Hüppa kohta:


  • elulemusfunktsioon
    survival function

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Ajafunktsioon, mille väärtus vaadeldava perioodi alghetkel on 100% uuringurahvastikust ja mis näitab veel elus oleva (veel tulemivaba) rahvastiku osakaalu hilisematel ajamomentidel. Võib rakendada mis tahes diskreetsele sündmusele (haigestumine, retsidiiv, surm, paranemine).
    vt: elulemusanalüüs, elulemuskõver