Hüppa kohta:


  • elukestuskõver
    survival curve, survival graph

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Elulemusfunktsiooni graafik (kõver, mille alguspunktis on 100% uuringurahvastikust elus (tulemivaba) ning mis näitab veel elus oleva (veel tulemivaba) rahvastiku osakaalu järjestikustel ajamomentidel). Võib rakendada mis tahes diskreetsele sündmusele (haigestumine, retsidiiv, surm, paranemine).
    sünonüüm: elulemuskõver, elumuskõver