Hüppa kohta:


 • elulemusanalüüs
  survival analysis

  Valdkonnad: Epidemioloogia


  Statistilised analüüsimeetodid, mida kasutatakse elulemusfunktsiooni hindamiseks ning järelduste tegemiseks ravi, prognostiliste tegurite, ekspositsioonide jt tegurite mõju kohta elulemusfunktsioonile. Näiteks Kaplani-Meieri hinnang, võrdelise riski mudel, elutabeli meetod.
  Sünonüüm: elukestusanalüüs.
  vt: elulemusfunktsioon