Hüppa kohta:


  • uuringukavand
    study design

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Menetluse ja meetodite kogum, mis määratleb uuringu läbiviimise korra.
    Näiteks juhtuuring, ökoloogiline uuring, kohortuuring, juhtkontrolluuring, läbilõikeuuring, sekkumisuuring, jt.