Hüppa kohta:


  • kihitamine
    stratification

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Valimi jaotamine mitmeks alamvalimiks (kihiks) mingi tunnuse (nt vanus, elukoht, haridus) alusel.