Hüppa kohta:


  • standardrahvastik
    standard population

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Tegeliku või hüpoteetilise rahvastiku vanuskoosseis, mida kasutatakse kordajate ning muude näitajate standardimisel vanuse järgi. Rahvusvaheliselt kasutatakse hüpoteetilise rahvastikuna enim maailma ja Euroopa standardrahvastikku.