Hüppa kohta:


  • spetsiifilisus
    specificity

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Diagnostilist testi iseloomustav suurus. Tõenäosus, et uuritaval objektil, kellel ei ole uuritavat omadust, tuleb diagnostiline test negatiivne (st testiga ei tuvastata seda omadust).
    vt: tundlikkus