Hüppa kohta:


  • lihtne juhuvalim
    simple random sample

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Valim, millesse kaasatud objektide kaasamistõenäosused on võrdsed.