Hüppa kohta:


  • valikukaal
    sampling weight

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Suurus, mis iseloomustab seda, kui mitut üldkogumi objekti üks valimi liige esindab.