Hüppa kohta:


  • vastamismäär
    response rate

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Uuringus osalenute osakaal uuringuvalimist. Enamasti väljendatakse protsendina.