Hüppa kohta:


  • juhuvalim
    random sample

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Valim, millesse kaasatud iga objekti kaasamistõenäosus on fikseeritud.