Hüppa kohta:


  • inimaeg
    person time

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Näitaja, mida kasutatakse siis, kui uuringualuste riskiajad on erineva pikkusega, et kombineeritult esitada inimeste ja aja mõõde avaldumuskordajate nimetajas, kui inimesed on riski all eri aja jooksul. Inimaeg on uuritavate riskiaegade summa. Kõige laiemalt kasutatav mõõdik on inimaastad, mille korral panustab iga inimene riskirahvastikku nii palju jälgimisaastaid, kui teda on jälgitud ja ta on riskile eksponeeritud tulemi tekkeks.