Hüppa kohta:


  • erind
    outlier

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Valimi objekt, millel ühe või mitme tunnuse väärtused on ülejäänud valimi objektide tunnuste väärtustest tunduvalt erinevad; erind võib olla muust üldkogumist või sisaldada mõõtmisvigu.