Hüppa kohta:


  • tegelik elulemus
    observed survival

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Uuritavate (nt vähihaigete) rühma elulemus, mille arvutamisel võetakse arvesse kõik surmapõhjused.
    vt: suhteline elulemus