Hüppa kohta:


  • ravivajajate arv
    number needed to treat (ing k lühend NNT)

    Valdkonnad:

    Inimeste arv, kes peaksid saama uuritavat ravi (võrreldes kontrolliga), et takistada ühel korral soovimatu sündmuse (nt mitteparanemine, surm) tekkimist (riskide vahe pöördväärtus).