Hüppa kohta:


  • sobitamine
    matching

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Meetod, millega muudetakse võrdlusalused rühmad mõne (eelkõige segava) teguri jaotuse poolest teineteisele võimalikult sarnaseks. Näiteks valitakse juhtkontrolluuringus individuaalsel sobitamisel igale juhule temaga sobitustunnuse (soo, vanuse vm) poolest sarnased võrdlusisikud kontrollrühma.