Hüppa kohta:


  • kaudne standardimine
    indirect standardisation

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Standardimise meetod, mida kasutatakse juhul, kui (uuritava sündmuse) erikordajad uuritavas rahvastikus ei ole teada. Standarditud kordajad saadakse kogurahvastiku vastava haiguse vanuskordajate rakendamisel uuritavale rahvastikule.
    vt: standardimine