Hüppa kohta:


 • ekspositsioon
  exposure

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid, Epidemioloogia, Biostatistika

  1. Tegur, mille võimalikku seost tulemiga soovitakse hinnata. Nt isikut iseloomustavad tunnused ja samuti tegurid, millega isik kokku puutub ning mis võivad omada tähendust tema tervise seisukohalt.
  2. Kokkupuude haigust või muud terviseseisundit mõjutava teguriga, mille ülekandumisel või toime korral võib tekkida haigus või muu terviseseisundi
  muutus.
  3. Isendi (organismi) kokkupuude keskkonna füüsikalise, keemilise või bioloogilise ohuteguriga viisil, mis annab sellele võimaluse sattuda  kehasse (absorbeerida verre) või toimida paikselt kokkupuutekohas. Ekspositsioonis on olulised teguri olemus, ekspositsiooni rada, tee, tase ja kestus (aeg).
  Ekspositsiooni mõõtühikuks on ekspositsiooni tase x kestus (nt mg/m3/h).
  vt: ekspositsiooni meedium, ekspositsiooni tase
  sünonüümid: kok
  kupuude, eksponeeritus, kontakt