Hüppa kohta:


  • eeldatav elulemus
    expected survival

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Uuritavate (nt vähihaigete) rühmaga soo, vanuse, jälgimisaja jm tunnuste poolest sarnase kogurahvastiku rühma elulemus. Arvutatakse rahvastiku elutabelite põhjal.
    vt: suhteline elulemus