Hüppa kohta:


  • eeldatav arv
    expected number

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Kasutusel ka „oodatav arv“.