Hüppa kohta:


  • liigsuremus
    excess mortality

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Vahe kogusuremuse (kõigist põhjustest tingitud) ja eeldatava suremuse vahel, mis esineks uuritava tulemi, näiteks vähi puudumisel. Arvutatakse kogurahvastiku suremuskordajate põhjal (kihitatud näiteks vanuse, soo või kalendriaasta järgi).