Hüppa kohta:


  • epidemioloogia
    epidemiology

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Üldmõisted

    (ld epi ’juures, seas’; demos ’rahvas’; logos ’teadus, õpetus’)
    Teadus, mis uurib tervisega seotud sündmuste ja nende mõjurite esinemist ning seoseid rahvastikus, rahvastikurühmades vm terviseprobleemide kirjeldamise, analüüsi ja/või kontrolli eesmärgil.