RaTeRa » 

Prindi

RaTeRa publikatsioonide leidmiseks on loodud järgmised võimalused:

1. Märksõnaotsing

Märksõnaotsing asub vasakul lehekülje ülaosas. Igale raamatukogu publikatsioonile on lisatud selle sisu kirjeldavad märksõnad. Kõik publikatsioonid on leitavad rohkem kui ühe märksõna kaudu. Kasutatud on publikatsiooni sisu laiendavaid, kitsendavaid ja täpselt peegeldavaid märksõnu. Reeglina kasutatakse märksõnadena nimisõnade mitmuse vorme (n: noored, narkootikumid) ja tegusõnade algvorme (n: diskrimineerimine). Kõik märksõnad on eestikeelsed. Lehe ülaosas nähtav märksõnaotsing pakub pärast iga tähemärgi sisestamist automaatselt vastava tähekombinatsiooniga algavaid raamatukogus esindatud märksõnu. Kõik kasutuselolevad märksõnad on leitavad otsingulahtrist paremal asuva lingi "Märksõnad" alt. Seal toodud märksõnal klõpsates avaneb loetelu vastava märksõnaga tähistatud publikatsioonidest. Kõik publikatsioonile lisatud märksõnad on korraga nähtavad publikatsiooni kirjes.

Märksõnaotsingu tulemuste lehele ilmuvad kõik publikatsioonid, millele on lisatud otsingus kasutatud märksõna ja/või sisaldub kasutatud märksõna publikatsiooni pealkirjas. Seega on märksõnaotsing kasutatav ka juhul kui on teada mõni pealkirjas sisalduv sõna (nt. võõrkeelsete publikatsioonide puhul kasutada otsisõna tõlkimata; kõik pealkirjad on originaalkeeles). Märksõnaotsingu lahtrisse võib sisestada ka mitu sõna (nt. märksõna "vaimne tervis" või paar sõna otsitava publikatsiooni pealkirjast).

Otsingutulemuste loetelu ees ilmub lahter, milles on võimalik määrata otsingutulemuste sorteerimise ja järjestamise põhimõte. Vaikimisi kuvatakse tulemused märksõnale vastavuse järgi (otsingutulemuse täpsus) kahanevalt. Kasutajal on võimalik valida tulemuste kuvamine väljaandmise aasta järgi, vastavalt soovile alustades uuematest või vanematest (kahanevalt või kasvavalt).  

Kui sisestatud otsingusõnale ei leita märksõnade seast ega pealkirjadest ühtegi vastet, ilmub tulemuste lehel vastav teade.

2. Detailotsing

Detailotsing avaneb klõpsates märksõnaotsingu lahtri kõrval asuval vastavalt tähistatud lingil. Detailotsing pakub märksõnaotsinguga võrreldes rohkem ja paindlikumaid otsinguvõimalusi. Otsingusõna lahtrisse võib sisestada mistahes sõnu või fraase. Et otsingusüsteem otsiks konkreetset fraasi tervikuna, tuleb see paigutada jutumärkidesse (nt. "laste ülekaalulisus"). 

Nimega "Otsingukoht" tähistatud lahter pakub võimalust suunata otsing kasutaja poolt valitud kohta. Otsida on võimalik pealkirjadest, autorite nimedest, publikatsioonide kirjetest (kirje sisaldab lisaks avaldamisandmetele, märksõnadele ja valdkondadele ka publikatsiooni lühikirjeldust). Lisaks on võimalik suunata otsing täistekstidega varustatud publikatsioonide failidesse (sobib harvaesinevate sõnade otsimiseks). Viimaseks on võimalik otsida kõigist eelnimetatud kohtades korraga, mis jätab otsingu koha piiramata (andes seega kõige rohkem vasteid).

Järgmine lahter "Dokumendi tüüp" võimaldab piirata otsingut lähtuvalt publikatsiooni tüübist (magistritöö, doktoritöö, poliitikadokument jne). Jättes otsingusõna lahtri tühjaks, kuid märkides ära publikatsiooni tüübi, kuvatakse tulemuste lehel kõik vastavat tüüpi publikatsioonid. Lahter "Valdkonnast" pakub võimalust piirata otsingut valdkondade kaupa. Iga publikatsioon raamatukogus on seotud ühe või mitme rahvatervise valdkonnaga. Alumisel real asuvad lahtrid võimaldavad otsingut veelgi täpsustada.

Otsingutulemuste loetelu ees ilmub lahter, milles on võimalik määrata otsingutulemuste sorteerimise ja järjestamise põhimõte. Vaikimisi kuvatakse tulemused märksõnale vastavuse järgi (otsingutulemuse täpsus) kahanevalt. Kasutajal on võimalik valida tulemuste kuvamine väljaandmise aasta järgi, vastavalt soovile alustades uuematest või vanematest (kahanevalt või kasvavalt).  

Kui tulemuste lehele ilmub teade "Ei leitud ühtegi vastet", tasub kaaluda piirangute vähendamist (st. määrata otsingukohaks "kõigest", dokumendi tüübiks "kõik", valdkonnaks "kogu RaTeRa" ning jätta alumisel real asuvad lahtrid kasutamata).

3. Otsing valdkondade kaudu

Valdkonnad on nähtavad raamatukogu avalehe keskosas ja vasakus veerus lingi "Valdkonnad" all. Kõik publikatsioonid on seotud ühe või mitme valdkonnaga alamvaldkondade kaudu. Avalehel paiknevatel linkidel klõpsamisel avaneb loetelu vastava nimetusega seotud publikatsioonidest. Otsing valdkondade kaudu sobib kasutajale, kes soovib saada raamatukogus asuvatest publikatsioonidest laiahaardelise, kuid süstematiseeritud ülevaate. 

4. Pealkirja järgi sirvimine

Vaskul veerus asuva lingi "Pealkirjad A-Z" alt avaneb tähestiku järjekorras nimekiri raamatukogus esindatud publikatsioonidest. Süsteem pakub võimalust hüpata nimekirjas valitud tähega või tähtedega algavate pealkirjade juurde. 

5. Autori järgi sirvimine

Vasakul veerus asuva lingi "Autor" alt avaneb loetelu raamatukogus esindatud publikatsioonide autoritest tähestiku järjekorras. Sarnaselt pealkirjades sirvimisele pakutakse ka siin võimalust hüpata autorite nimekirjas valitud tähega või tähtedega algava autori juurde.

6. Väljaandmise aja järgi sirvimine

Vasakul veerus asuva lingi "Väljaandmise aeg" alt avaneb loetelu kõigist raamatukogus esindatud publikatsioonidest väljaandmise aasta järgi järjestatuna (uuemad eespool). Süsteem pakub võimalust valida huvipakkuv aasta (ja kuu) rippmenüüst või sisestada käsitsi.   

7. Väljaandja/tellija järgi sirvimine

Vasakul veerus asuva lingi "Väljaandja/tellija" alt avaneb raamatukogus esindatud publikatsioonide väljaandjate/tellijate loetelu tähestiku järjekorras. Selles loetelus on esindatud Eesti rahvatervise valdkonnaga seotud riigiasutused, teadus- ja arendusasutused, ülikoolid ja nende allüksused, uuringufirmad, rahvusvahelised organisatsioonid, aga ka teadusajakirjad ja kirjastused. Sarnaselt autori järgi sirvimisele pakutakse ka siin võimalust hüpata nimekirjas valitud tähega või tähtedega algava väljaandja/tellija juurde. Tasub silmas pidada, et kui asutus/organisatsioon on viimase kümne aasta jooksul nime muutnud, võib loetelus olla kaks erinevat, sisuliselt sama asutust tähistavat nime.