RaTeRa » 

Prindi

 

HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas
 
2003, 2005, 2007
 
Uuringu peamiseks eesmärgiks on saada ülevaade Eesti 10.-29. aastaste noorte HIV/AIDS-i temaatikaga seonduvatest teadmistest, arusaamadest, suhtumistest ning seksuaalse riskikäitumise tasemest. Kogutud andmed aitavad planeerida noortele suunatud ennetustegevusi Eestis ning hinnata riiklikku HIV-i ja AIDS-i strateegia tulemuslikkust.
 
2007 Koondaruanne
2005 Koondaruanne
2003 Koondaruanne