RaTeRa » 

Prindi

 

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring
 
1993/1994, 1997/1998, 2001/2002, 2005/2006
 
HBSC põhieesmärgiks on koguda objektiivset riiklikku rahvusvaheliselt võrreldavat teavet 11-, 13- ja15-aastaste noorukite tervisekäitumisest, tervisest ja heaolust seoses nende sotsiaalse taustaga ja süvendada teadmisi tervisekäitumise mudelite kujunemisest. Iga nelja aasta järel läbiviidava uuringu tulemused on aluseks tervisedendusliku poliitika ja praktika teaduspõhisele suunamisele. Uuringut koordineerib Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

HBSC kodulehekülg
 
Raport 2005/2006: Inequalities in young people’s health
Raport 2001/2002: Inequalities in Young People's Health (1. osa: Young people`s health in context)
Raport 2001/2002: Inequalities in Young People's Health (2. osa. Life circumstances of young people)
Raport 2001/2002: Inequalities in Young People's Health (3. osa: Young people`s health and health-related behavior)
Raport 1993/1994: Health of youth (1. osa)
Raport 1993/1994: Health of youth (2. osa)
Raport 1993/1994: The health of youth (3. osa)   
 
Eesti andmetel raamatukogus:
 
2005/2006 õppeaasta uuringu raport
2005/2006 õppeaasta uuringu tabelid
2001/2002 õppeaasta uuringu raport