RaTeRa » 

Prindi

 Euroopa Sotsiaaluuring

2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009

Üle-euroopaline küsitlus koosneb igal aastal samade küsimustega põhimoodulist ja muutuvate küsimustega lisamoodulist. Põhimooduli eesmärgiks on jälgida muutust ja püsivust suures hulgas sotsiaalsetes hoiakutes: meediakasutus; sotsiaalne ja avalik usaldus; poliitilised huvid ja osalus; sotsiaal-poliitilised orientatsioonid; valitsemine ja efektiivsus; moraal, poliitika ja sotsiaalsed väärtused; sotsiaalne tõrjutus; etnilised ja religioossed liidud; heaolu, tervis ja turvalisus; demograafia ja sotsiaalmajanduslikud olud. 2003/2004 aasta lisamoodulis oli 30 küsimust tervise ja tervishoiuteenuste kasutamise kohta. Uuringute andmestikud ja muu dokumentatsioon on tasuta kättesaadavad uuringu koduleheküljelt.

ESS kodulehekülg
2004 Eesti koondraport