RaTeRa » 

Prindi

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring
 
1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008
 
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring on osa Finbalt Health Monitor ühisuuringust, milles osalevad lisaks Eestile Leedu, Läti ja Soome. Uuringu toimumine kõigil aastatel ühtse metoodika alusel ja suures osas samu küsimusi sisaldava küsimustikuga võimaldab jälgida ja analüüsida tervisekäitumist iseloomustavate näitajate muutumist pikema aja vältel. Peamised uuritavad valdkonnad on arstiabi kasutamine, toitumine, suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine, tervise enesehinnang. Täiskasvanute tervisekäitumise uuringu läbiviijaks on Tervise Arengu Instituut.
 

Koondaruanne 2008
Koondaruanne 2006
Koondaruanne 2004