RaTeRa » 

Prindi

Eesti terviseuuring

1996, 2006
 
1996. aastal esimest korda läbi viidud Terviseuuring oli kolmas rahvaloenduse baasil läbi viidud riigiuuring. Tegemist on rahvastiku-uuringuga. Sündmuste registreerimisel on toimumise ajalisteks piiranguteks võetud viimased 12 kuud, viimased neli nädalat ja viimane nädal. 1996. aasta uuringu keskseks ülesandeks sai Eesti rahvastiku tervisepotentsiaali hindamine, seostades tervisekadu, selle tekkimist ja tagajärgi, peamiste elusündmuste ja elamisviisiga. Eesmärgiks on rahvastiku tasandil toimuvate protsesside väljaselgitamine läbi tervisenäitajate. Antud uuringu läbi saadavat informatsiooni saab hiljem kasutada epidemioloogiliste eriuuringute planeerimiseks. Terviseuuring on kantud Statistikaameti riiklike vaatluste nimekirja.

2006 tulemusi
1996 tulemusi