RaTeRa » 

Prindi

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
 
1995, 1999, 2003, 2007
 
ESPAD projekti peamiseks eesmärgiks on koguda võrreldavaid andmeid 15-16-aastaste õpilaste alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarvitamise harjumuste kohta Euroopa riikides. Projekti olulisimaks eesmärgiks on vaadelda, millised on trendid noorte alkoholi ja narkootikumide tarvitamise harjumustes ning võrrelda neid trende erinevates Euroopa riikides ning riikide gruppides.

 

ESPAD kodulehekülg

2007 koondaruanne
2003 koondaruanne
1999 koondaruanne
1995 koondaruanne