RaTeRa » 

Prindi

 

Süstlavahetusteenuse külastajate HIV/AIDS-ga seotud riskikäitumine ja teadmised
 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 
Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade sellest, millisel määral on Süstlavahetuspunkte (SVP) korduvalt külastanud klientide riskikäitumine ning teadmised HIV-i levikuteedest muutunud võrreldes esmaste klientidega. Andmete pidev kogumine ja analüüs antud valdkonnas aitavad kaasa süstlavahetuspunktide tegevuse edasisele planeerimisele ja töö tulemuslikkuse suurendamisele. Uuringu läbiviijaks on Tervise Arengu Instituut.
 
2004 koondaruande kokkuvõte
2005 koondaruanne
2006 koondaruanne
2007 koondaruanne
2008 koondaruanne