RaTeRa » 

Prindi

Statistika andmebaasid

Suuremad Eesti tervisevaldkonna infot sisaldavad vabalt ligipääsetavad statistika andmebaasid

Statistikaamet 
Tervishoid: arstiabi kättesaadavus, haigestumus ja arstiabi kasutamine, tervishoiu asutused, terviseseisundid, vaegurlus.
Demograafilised põhinäitajad: sünnid, surmad jne.

 

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on tervisega seotud statistika ja uuringute tulemuste elektrooniline publitseerimise viis. Andmebaas koosneb kuuest põhivaldkonnast: rahvastiku üldnäitajad, haigestumus, tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused, tervishoiu ressursid, tervist edendavad asutused, tervisekäitumise uuringud.
 

Eurostat
Peamised rahvatervishoiu andmed Euroopa Liidu riikides: strukturaalsed indikaatorid, surmapõhjused, kulutused tervishoiule, patsiendid ja tervishoiutöötajad, terviseseisundid, töötervishoid ja –ohutus.
 

World Health Organization

Health for All Database
Euroopa tervisestatistika alates aastast 1970. Andmebaasi täiendatakse kaks korda aastas ja see sisaldab umbes 600. indikaatorit 53. WHO Euroopa piirkonna liikmesriigi kohta. Indikaatorid hõlmavad: peamised demograafilised näitajad, terviseseisundid (suremus, haigestumus, emade ja laste tervis), tervisemõjurid (elustiil ja keskkond), tervishoid.

 

Statistical Information System (WHOSIS)
193. WHO liikmesriigi peamised tervisenäitajad. Alates aastast 1990. 70 indikaatorit, mis jagunevad: demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud näitajad, terviseteenustega kaetus, tervisesüsteemi ressursid, ebavõrdsus tervishoius ja tervises, suremus ja haiguskoormus, riskitegurid.

 

The WHO Global Infobase
Krooniliste haiguste ja nende riskitegurite alane informatsioon WHO liikmesriikide kohta. Peamised riskitegurid: alkohol, vererõhk, kolesterool, toitumine, ülekaal ja rasvumine, kehaline aktiivsus, tubakas. Andmed esitatakse koos viitega rahvuslikele uuringutele, kust on andmed saadud.

 

Global Health Atlas
Nakkushaiguste alased standardiseeritud andmed globaalsel, riikide ja regioonide tasandil.