Pealkiri: 

Nitrates, nitrites, N-nitrosamines and polycyclic aromatic hydrocarbons in food: analytical methods, occurrence and dietary intake

Autorid: Reinik M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikooli Kirjastus
Märksõnad: toitumine, toiduohutus, tervisekaitse, kasvajad, joogivesi, vesi, seadused
Välja antud: 2007
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reinik2007.pdf1.39 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Toitumine
Kirjeldus: Huvi nitritite ja nitraatide sisalduse suhtes toidus ning joogivees on esile kerkinud seoses nende potentsiaalse ohuga inimese tervisele. Nitraat ja nitrit ise ei oma kõrget toksilisust, kuid nii toidus kui ka organismisiseselt võivad neist tekkida kantserogeensed N-nitroosamiinid. Nitraadirikka toidu ja joogivee tarbimine võib imikutel esile kutsuda methemoglobineemiat. Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) on osutunud kantserogeenseteks loomkatsetes, mitmed ühendid on tunnistatud võimalikeks inimkantserogeenideks. Tulenevalt nimetatud ainete potentsiaalsest ohust inimese tervisele, on oluline nende ühendite sisaldust toidus ja joogivees kontrollida ning hinnata nende tarbimisega seotud riske.
Töö eesmärgiks oli välja töötada riikliku toidujärelevalve ja -monitooringu raames teostatavate lisa- ja saasteainete uuringute läbiviimiseks sobivad analüüsimeetodid.
Rutiinanalüüsil kasutatavad meetodid peavad vastama seadusandluses esitatud nõuetele, seega olema piisavalt täpsed ja usaldusväärsed. Olulist rolli omavad ka tulemuse saamise kiirus ning analüüsi maksumus.